مراقبت سرطان مهر

ما در مهر به سلامتی شما می‌اندیشیم

مراقبت سرطان مهر

درباره مهر

مراقبت سرطان مهر

رسالت اصلی مجموعه مراقبت سرطان مهر، افزایش آگاهی به هم‌نوع در راستای پیش آگهی، تشخيص زود هنگام، بهبود کیفیت زندگی در زمان درمان، در اختیار قرار دادن امکان پرسش و پاسخ در تمام دوره درمان از متخصصین توانمند، بهبود کیفیت زندگی پس از اتمام دوره درمانی، ارائه مشاوره‌های ژنتیک به افراد مبتلا به بدخیمی و افراد سالم و در نهایت ارائه چشم اندازهای پژوهشی در زمینه سرطان می‌باشد.

بیشتر بخوانید

اخبار

مراقبت سرطان مهر