درباره ما

دکتر عظیم مهرور

  • فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان

  • بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک

1. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2. رئیس بخش آنکولوژی بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک