اخبار

types of cancer

اطلاعاتي در خصوص شش نوع سرطان

سرطان می تواند در هر جایی از بدن رخ دهد. به طور کلی، سرطان ها به دو صورت جامد (به عنوان مثال سرطان سینه، ریه یا پروستات) یا مایع (سرطان خون) طبقه بندی می شوند. سرطان بیشتر بر اساس بافتی که در آن ایجاد می شود طبقه بندی می شود.

کارسینوم چیست؟

کارسینوم ها سرطان هایی هستند که در بافت های اپیتلیال بدن ایجاد می شوند. آنها 80 تا 90 درصد همه سرطان ها را تشکیل می دهند. اکثر سرطان های سینه، ریه، روده بزرگ، پوست و پروستات سرطانی هستند. این دسته شامل دو سرطان پوست شایع، کارسینوم سلول بازال و کارسینوم سلول سنگفرشی است. همچنین در این طبقه، آدنوکارسینوم سرطان غدد قرار دارد.

سرطان سارکوم چیست؟

سارکوم در بافت همبند مانند استخوان ها، غضروف، چربی، رگ های خونی و ماهیچه ها رخ می دهد. این دسته از سرطان ها شامل سرطان های استخوان استئوسارکوم و سارکوم یوینگ، سارکوم کاپوزی (که باعث ضایعات پوستی می شود) و سرطان های عضلانی رابدومیوسارکوم و لیومیوسارکوما می شود.

سرطان میلوما چیست؟

میلوم ها سرطان هایی هستند که در سلول های پلاسما در مغز استخوان ایجاد می شوند. این دسته از سرطان شامل مولتیپل میلوم است که به عنوان بیماری کاهلر نیز شناخته می شود.

لوسمی چیست؟

لوسمی ها گروهی از سرطان های خون مختلف مغز استخوان هستند. آنها باعث می شوند تعداد زیادی از سلول های خونی غیر طبیعی وارد جریان خون شوند.

سرطان لنفوم چیست؟

لنفوم ها سرطان سلول های سیستم ایمنی هستند. اینها شامل لنفوم هوچکین نادر اما جدی (لنفوم هوچکین، همچنین بیماری هوچکین) و گروه بزرگی از سرطان های گلبول سفید است که در مجموع به عنوان لنفوم غیر هوچکین (لنفوم غیر هوچکین) شناخته می شوند.

سرطان مختلط چیست؟

سرطان های مختلط از بیش از یک نوع بافت به وجود می آیند.

نظرات این مطلب

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است

نظر شما